Współpraca

Patronat honorowy nad projektem "Bajkowe Spotkania" objęli:

 • Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak
 • Prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza prof. dr hab. Zbigniew Pilarczyk
 • Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu prof. dr hab. Jacek Wysocki
 • Dziekan Wydziału Nauk Społecznych UAM prof. dr hab. Zbigniew Drozdowicz
 • Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM prof. dr hab. Zbyszko Melosik
 • Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych UAM dr Remigiusz Ciesielski
 • Dyrektor Instytutu Psychologii UAM prof. dr hab. Jerzy Brzeziński

Patronat medialny

Współpraca przy organizacji projektu

Wsparcie

W imieniu Polskiego Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Psychologii uprzejmie zwracam się z prośbą o pomoc w pozyskaniu środków finansowych na organizację interdyscyplinarnego projektu "Bajkowe spotkania", skierowanym do hospitalizowanych, małych pacjentów chorych onkologicznie.

Bylibyśmy zaszczyceni, gdyby zechcieli Państwo udzielić nam wsparcia medialnego, finansowego lub materialnego, co pozwoliłoby nam na realizację projektu na najwyższym poziomie, w tym wręczenie dzieciom książek i zabawek, a rodzicom bajek terapeutycznych, wydanie publikacji z napisanymi przez nas bajkami terapeutycznymi dla dzieci chorych onkologicznie czy zorganizowanie wystawy zdjęć z realizacji projektu.

Koordynator projektu
Anna Kamyszek

Dane dla wspierających

 • Polskie Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Psychologii
  ul. Anieli Krzywoń 2/181
  01-391 Warszawa
  kontakt@pssiap.org
  www.pssiap.org

  Adres korespondencyjny:
  Instytut Psychologii UKW, PSSiAP
  ul. Leopolda Staffa 1, 85-867 Bydgoszcz

 • PSSiAP - biuro Poznań
  Instytut Psychologii UAM
  ul. Szamarzewskiego 89
  60–568 Poznań
  REGON: 012999721
  NIP: 522-23-74-531
  Nr KRS: 0000264151
  Nr konta BPH: 151060 0076 0000 4021 4007 4086
  Tytuł: Bajkowe Spotkania

Podziękowania

Serdecznie dziękujemy za współprace i przekazane dla dzieci książki. Dotychczas Bajkowe Spotkania swymi książkami wsparły wydawnictwa: