O projekcie

Projekt "Bajkowe Spotkania" skierowany jest do małych pacjentów chorych onkologicznie. W jego przebieg zaangażowanych jest ponad 30 wolontariuszy, studentów poznańskich uniwersytetów:

 • Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  (Wydział Nauk Społecznych i W. Studiów Edukacyjnych)
 • Uniwersytetu Medycznego

Wolontariusze to studenci psychologii, pedagogiki, socjologii, kognitywistyki, fizjoterapii, którzy zgłosili chęć uczestnictwa w przygotowaniach szkoleń, wykładów i kursów w ramach projektu oraz pracy warsztatowo-edukacyjnej z dziećmi oraz ich rodzicami. Inicjując spotkanie z bajką terapeutyczną chcą dotrzeć do dziecka i jego problemów, dając mu wsparcie, pomoc w rozwiązaniu problemów, rozrywkę czy po prostu być przy nim w trudnej sytuacji.

Wolontariusze pragną pomóc również rodzicom chorych dzieci. W tej szczególnej sytuacji oferują rodzicom swoje wsparcie, odciążenie psychiczno-fizyczne, zaopiekowanie się dzieckiem czy wsparcie psychologiczne i edukację z zakresu stosowania metod pracy z dzieckiem.

Cele

W ramach projektu "Bajkowe spotkania" chcemy:

 • poprawić samopoczucie pacjenta;
 • być blisko dziecka w sytuacjach dla niego trudnych;
 • pomóc znaleźć sens nawet w ciężkich sytuacjach;
 • wspierać właściwą postawę, wzrost osobisty pomimo choroby i trudności;
 • pomóc choremu dziecku w rozwiązaniu problemów (zamiast rozwiązywać je za niego);
 • nauczyć dziecko rozmawiać o emocjach, pobudzić komunikację o problemach i uczuciach;
 • dowartościować dziecko, które jest w trudnej sytuacji, poprzez akceptację, zrozumienie, budowanie pozytywnych emocji, przyjaźń, wspólną zabawę;
 • przekazać odpowiednią wiedzę o sytuacji lękotwórczej i wskazać sposoby radzenia sobie;
 • zmniejszyć trudności doświadczeń i ryzyka problemów psychologicznych w trakcie leczenia i po nim;
 • pomóc doświadczać dzieciństwo i dorastanie, zachowując prawo do zabawy, nauki, wysiłku i aktywności poznawczej

Jako sposoby osiągania ww. celów możemy wymienić:

 • inicjowanie spotkań wolontariuszy z dziećmi
 • stosowanie metody bajkoterapii w bezpośrednim kontakcie z dzieckiem
 • elastyczne odpowiadanie na potrzeby, chęci i możliwości małego pacjenta
 • współpracowacę z rodzicem chorego dziecka, personelem medycznym szpitala, psychologami oddziałowymi, przedstawicielami kadry naukowej Instytutu Psychologii UAM w Poznaniu, Fundacją Dr Clauna oraz innymi stowarzyszeniami i organizacjami zarówno lokalnymi, jak i ogólnopolskimi
 • wspieranie samorozwój wolonatriusza - organizacja i udział w szkoleniach dla wolontariuszy "Bajkowych spotkań";
 • regularną organizację spotkań wolontariuszy w trakcie pracy z dzieckiem: dialog, wymiana doświadczenia, spostrzeżeń, zadawanie i odpowiadanie na pytania
 • troskę wolontariuszy o własne zdrowie psychiczne i fizyczne