Bajka terapeutyczna

W bajkach, w rozwiązywaniu trudnych sytuacji dominuje magia. Tak właśnie myśli dziecko – „magicznie”, doszukując się u zwierząt czy przedmiotów martwych cech ludzkich. Bajka tym samym pomaga mu zrozumieć świat i siebie, wprowadza porządek i ład, pokazując, jakie reguły rządzą światem.

Bruno Betteelheim – lekarz, psycholog i humanista – sformułował następujące tezy na temat znaczenia baśni w rozwoju i wychowaniu dzieci:

 • Podstawą oddziaływania baśni na psychikę dziecka jest proces identyfikacji czytelnika z pozytywnym bohaterem
 • Baśń konfrontuje dziecko z podstawowymi wewnętrznymi problemami życia, pomagając w rozpoznawaniu własnych trudności i od razu podając sposoby radzenia sobie z nim.
 • Baśnie sprawiają dziecku przyjemność, dostarczają mu objaśnień dotyczących jego psychiki, a tym samym wspierają rozwój dziecięcej osobowości.
 • Pomagają w odkrywaniu jego własnej tożsamości i nadawaniu sensu swojemu życiu.
 • Wspierają w trudnościach związanych z psychologicznymi problemami dorastania i integracji osobowości.
 • Baśnie zachęcają do aktywnego pokonywania trudności i nawiązywaniu przyjaznych kontaktów ze światem przyrody.

W jaki sposób bajka może pomóc?

 • daje dziecku (4-9 lat) możliwość zaistnienia w sytuacji w sposób bezpieczny poprzez utożsamienie się z bohaterem i jego problemem
 • umożliwia patrzenie na kłopotliwą sytuację z perspektywy trzeciej osoby
 • Daje możliwość "wejścia w rolę"
 • Wzbogaca doświadczenia
 • Podsuwa skuteczne sposoby rozwiązania problemu, działania
 • Daje wsparcie poprzez akceptację emocji
 • zastępczo zaspokaja potrzeby, dowartościowuje dziecko, które jest w trudnej sytuacji

Do przeczytania

Zachęcamy do zapoznania się z tekstami dotyczącymi bajkoterapii (wszystkie w formacie PDF):